Programmabegroting 2014-2017

Begroting 2014: doorpakken met perspectief

Het College van Burgemeester en Wethouders van Gouda presenteert ook voor 2014 een sluitende begroting. Ondanks economische tegenwind wordt een financieel solide basis voor de toekomst geboden met perspectief op verdere versterking.

De woonlastengerelateerde gemeentelijke belastingen voor 2014 dalen, de gemeentelijke reserves zullen de komende jaren stijgen en tekorten in 2013 zijn verder teruggedrongen. Veel investeringen zijn gerealiseerd. Het College is ervan overtuigd dat er met deze programmabegroting een goede uitgangspositie ligt voor een nieuw bestuur om, na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014, op voort te bouwen.